Werken bij Koningskinderen

werkenBinnen de kinderopvang spelen onze medewerkers een belangrijke rol. Naast veiligheid, hygiëne, goede verzorging en gezonde voeding moet het personeel op een deskundige, professionele en pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen omgaan. Om kwalitatief hoogwaardige kinderopvang te kunnen waarborgen besteedt Koningskinderen veel aandacht aan de selectie en verdere loopbaan van haar medewerkers.

Normaal gesproken staan er op het kinderdagverblijf dagelijks tussen 9.00 uur en 17.00 uur steeds twee of drie pedagogisch medewerkers op dezelfde groep met gemiddeld tien tot zestien kinderen, tenzij uitval van collega’s een verschuiving noodzakelijk maakt. Omdat medewerkers per dag acht uur bij ons werken met een pauze van een half uur en Koningskinderen dagelijks 11 uur geopend is, zal er gedurende het brengen en halen van de kinderen van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur en tijdens de pauzes één medewerker op de groep staan. Daarnaast is er van 7.30 uur tot 8.00 uur en van 18.00 uur tot 18.30 uur op het kinderdagverblijf sprake van centrale opvang. Koningskinderen heeft voor deze planning gekozen, omdat kinderen tot 9.30 uur gebracht en vanaf 16.30 uur gehaald kunnen worden en er in de praktijk dus nooit sprake is van een volledig bezette groep in de vroege ochtend en de namiddag.

De groepen voor ons product 'Kinderopvang Compact' zijn korter geopend (8.00 uur tot 18.00 uur), waardoor centrale opvang niet nodig is. Voor de rest werkt de inroostering van deze groepen hetzelfde. Bij de peuterspeelzalen is de groep continu volledig bezet (8.45 uur tot 11.45 uur).

De pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang spreken voordat zij de kinderen van school gaan halen de bijzonderheden van de dag door en zetten de lunch klaar. Per groep van ongeveer 20 kinderen staan twee pedagogisch medewerkers ingeroosterd. Bij de buitenschoolse opvang vindt tijdens het halen en brengen ook centrale opvang plaats.

Iedere vestiging van Koningskinderen heeft een eigen ‘team’ en wordt geleid door een vestigingsmanager. Voor ouders en kinderen streven wij er naar zoveel mogelijk met ‘vaste gezichten’ op de groepen te werken. Een aantal medewerkers werkt daarnaast flexibel op verschillende vestigingen en groepen.